การขอรับสื่อธรรมทาน phraprasong.org

เนื่องจากปัจจุบัน มีผู้ขอรับสื่อธรรมทานเป็นจำนวนมาก เพื่อการจัดการที่เหมาะสม ทีมงานจิตอาสาขอความร่วมมือ ทุกท่านกรอกรายละเอียดเพื่อประสานงานการรับและจัดส่ง ในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ที่ คุณสุวรรณ 0959986517, หรือ คุณ หมุ่ยลักษณ์ 081-426-5791 Email : nulek9@gmail.com
(ในกรณีที่ติดต่อไม่ได้ กรุณาส่งข้อความไปที่อีเมล์หรือโทรศัพท์ แล้วจะติดต่อกลับค่ะ)
กรณีสื่อธรรมทานที่ต้องการหมด จะจัดส่งสื่อธรรมทานเล่มอื่นให้แทนนะคะ
*จำเป็น
สื่อที่ต้องการรับ

กรุณาใส่จำนวน เฉพาะสื่อที่ต้องการรับ


โอนแล้ว อีเมล์ แจ้งที่ nulek9@gmail.com

* • หรือที่หมายเหตุ การดำเนินงานในส่วนนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่พุทธธรรมแก่ผู้สนใจทั่วไป เพื่อความเข้าใจในพุทธศาสนาและยังความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจจากรสพระธรรม ท่านสามารถร่วมสมทบทุน เพื่อเป็นกองทุนหมุนเวียนให้โอกาสแก่ผู้อื่นต่อๆไป ได้ ตามแต่ศรัทธา หรือ ตามรายละเอียดด้านล่าง

 1. นิทานธรรมะกลับตาลปัตร (หนังสือสี่สี )…. ต้นทุน 40 บาทต่อเล่ม …… น้ำหนัก 169 กรัม/ เล่ม
 2. หนังสือน้อมสู่ใจ 1  ต้นทุน 20 บาทต่อเล่ม ….  น้ำหนัก 95 กรัม/เล่ม

 3. น้อมสู่ใจ 2  …. ต้นทุน 20 บาทต่อเล่ม  ….. น้ำหนัก 120 กรัม/ เล่ม

 4.  มองวัตถุทะลุถึงธรรม  พร้อม ตัวต่อสอนธรรม …. ต้นทุน 30 ต่อ ชุด….  น้ำหนัก 100 กรัม/ ชุด

 5. อมตวลี …. ต้นทุน 20 บาทต่อเล่ม….  น้ำหนัก 70 กรัม / เล่ม
 6. หนังสือ หักหอกเป็นดอกไม้ โดย สำนักพิมพ์ DMG ... ราคาจำหน่าย 149 บาท
 7. หนังสือ ของขวัญที่แท้จริง The True Gift .... ต้นทุน 25 บาทต่อเล่ม
 8. หนังสือ ฮัลโหล รู้สึกตัวหรือเคยชิน.... ต้นทุน 40 บาทต่อเล่ม
 9. หนังสือ ทำไมต้องทำไม .... ต้นทุน 20 บาทต่อเล่ม


 10. MP3 ทุกแผ่น …. 10 บาท ต่อแผ่น น้ำหนัก 17 กรัม/ แผ่น
 11. เสื้อสกรีนสี ต้นทุน 150 บาทต่อตัว … น้ำหนัก 209 กรัม/ตัว
 12. กระเป๋าผ้าสอนธรรม ต้นทุน 15 บาทต่ออัน
 13. พัดรู้สึกตัว ต้นทุน 20 บาทต่ออัน

ราคาค่าจัดส่งทาง ไปรษณีย์ EMSโดยประมาณ
การบรรจุภัณฑ์

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
โทรศัพท์ : 0 2831 3131
E-mail : postalcare@thailandpost.co.th

ร่วมเพิ่มพูนธรรมทาน โดยสมทบทุนที่
ชื่อบัญชี : พระประสงค์ ปริปุณฺโณ (กองทุนเผยแผ่และเพื่อการกุศล)
เลขที่บัญชีออมทรัพย์ : ๖๐๙ - ๒ - ๒๒๒๒๘ - ๒
ธนาคารกสิกรไทย สาขาศรีวรา ทาวน์อินทาวน์