ติดต่อ


website / facebook page


ขอรับสื่อ

 • กรณีสามารถมารับและเลือกสื่อได้ด้วยตนเอง:
  • มารับได้ที่ บ้านรักษ์ธรรม (ชั้น 4 อาคาร DPEX ซอยอารีย์ 5 ฝั่งเหนือ ดูแผนที่ click ที่นี่ )
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณจุฬาลักษณ์ โทร. 081 4265791 หรือ email: chulaluck@gmail.com
 • กรณีสั่งให้จัดส่งสื่อทางไปรษณีย์:

ร่วมบุญ

ร่วมสมทบทุนผลิตสื่อธรรมะ โดย พระอาจารย์ ประสงค์ ปริปุณโณ

ชื่อบัญชี : พระประสงค์ ปริปุณโณ (กองทุนเผยแผ่และเพื่อการกุศล)
เลขที่บัญชีออมทรัพย์ : ๖๐๙ – ๒ – ๒๒๒๒๘ – ๒
ธนาคารกสิกรไทย สาขาศรีวรา ทาวน์อินทาวน์


นิมนต์พระอาจารย์ประสงค์

 • ติดต่อ ประสานงานนิมนต์พระอาจารย์ประสงค์ ได้ที่ zchainet@gmail.com หรือ โทร 081 805 0758 คุณชัย
 • เนื่องจากในขณะนี้ สุขภาพของท่านไม่เอื้ออำนวยให้สามารถรับงานได้มากอย่างที่ผ่านมา จึงขอรับพิจารณาแต่เฉพาะงานที่เป็นประโยชน์ต่อญาติโยมในวงกว้างเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสมเท่านั้น 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าใจและร่วมกันถนอมธาตุขันธ์ครูบาอาจารย์
 • เอกสารเพิ่มเติม

ติดต่อขอรับในอนุโมทนาบุญ

คุณหนูเล็ก nulek9@gmail.com หรือ โทร 091 790 4659


 

เวบวัดบางปลากด http://www.watbangplakod.org/

เบอร์โทรติดต่อวัดบางปลากด

คุณพร 087 054 4747

พระอาจารย์ สงบ 089 194 515