ปฏิทินแสดงธรรม/ปฏิบัติธรรม

ปฏิทินแสดงธรรม พระอาจารย์ประสงค์ / ปฏิบัติธรรม วัดบางปลากด

  • กิจกรรมสีน้ำเงิน กิจนิมนต์พระอาจารย์ที่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมโดยคลิกที่กิจกรรมนั้นๆ
  • กิจกรรมสีแดง กิจกรรมวัดบางปลากด
  • หมายเหตุ กิจนิมนต์เฉพาะกลุ่ม จะไม่ถูกนำมาแสดงบนหน้านี้ ผู้ที่ต้องการจะนิมนต์พระอาจารย์ให้ติดต่อทีมงานเพื่อตรวจสอบวันว่างฯ

หากญาติธรรมท่านใดต้องการให้ช่วยประชาสัมพันธ์งานแสดงธรรม ของพระอาจารย์ประสงค์ กรุณาอ่านรายละเอียดในหน้า ติดต่อ