พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ

Launch Notification to Parents

Launch Notification to Parents

Our firm is able to allow you to write the top documents. If you really need assist writing an article, we’ll get this process simple and gratifying. The single point is the fact that...

How to Research for your TOEFL

How to Research for your TOEFL

In reality, with just a little time plus effort, writing a college essay may be an easy and rewarding encounter. School essay subject is an issue of choice. The Davis scholarship is actually a...

Utilising the Casestudy Strategy in PhD Study

Utilising the Casestudy Strategy in PhD Study

Documents are often utilised to provide specific details regarding to a particular subject of research. Instructors must also provide the youngsters suitable instructions for each kind of article they have to write. If you...

dharmmasong

เพลง ธรรมะ

Generation ME   เพลง “อย่าท้อแท้”   เพลง กราบพระแบบพุทธ   เพลงการปล่อยวาง   เพลงลูกอีช่างเก็บ เพลง “ลูกอีช่างเก็บ”   เพลง “ยิ้มออก”     เพลงตีนกับตา   MVกว่าจะรู้   Smile   เพลง “ใครเล่นใคร”   “เชื่อไหม”          ...

cd_pps_02

CD รวมธรรมะฟังสบาย 2

download mp3: ๑. นิทานธรรมะกลับตาลปัตร (1) ๒. นิทานธรรมะกลับตาลปัตร (2) ๓. ข้อคิดการเลี้ยงดูบุตรหลาน (1) ๔. ข้อคิดการเลี้ยงดูบุตรหลาน (2) ๕. ความสุขจาก “รู้สึกตัว” ๖. “รู้สึกตัว” เป็นไม่เป็น “ทุกข์” ๗. นกหวีดสอนธรรม ๘. การปฏิบัติธรรมเพื่อออกจากความโง่ทางใจ ๙. ไม่ยึดสิ่งกระทบ ๑๐. ฝึกภาวนา (1) ๑๑. ฝึกภาวนา (2)

cd_pps_01

CD รวมธรรมะฟังสบาย

download ไฟล์ mp3: 01 หักหอกเป็นดอกไม้ 1 02 ของขวัญที่แท้จริง 03 น้อมสู่ใจ 04 รุ่งอรุณ ณ สนธยา 05 คุยภาษาคน 06 หักหอกเป็นดอกไม้ 2 07 สะพานบุญ 08 พร 09 กายนคร และ พระเจ้าจิตราช 10 แนะนำการภาวนา 11 รู้สึกตัวหรือเคยชิน 12 คุณค่าที่แท้จริง 13...