Category: News

dharmmasong

เพลง ธรรมะ

Generation ME   เพลง “อย่าท้อแท้”   เพลง กราบพระแบบพุทธ   เพลงการปล่อยวาง   เพลงลูกอีช่างเก็บ เพลง “ลูกอีช่างเก็บ”   เพลง “ยิ้มออก”     เพลงตีนกับตา   MVกว่าจะรู้   Smile   เพลง “ใครเล่นใคร”   “เชื่อไหม”          ...

โครงการธรรมะเพื่อครอบครัว ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งสติ ครั้งที่ ๗

โครงการธรรมะเพื่อครอบครัว ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งสติ ครั้งที่ ๗

ขอขอบคุณท่านผู้ปกครอง นักเรียนและทีมงานจิตอาสาทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกท่าน ในโครงการธรรมะเพื่อครอบครัว “ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งสติและปัญญา ครั้งที่ ๗”  กิจกรรมดีๆ อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับท่านผู้ปกครองในวันหยุดสุดสัปดาห์ ที่ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆ จะได้รับสาระ ความอิ่มกายและความสุขใจ พกพากลับบ้านกันนะคะ                เนื้อหาการสอนในโครงการปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งสติฯ ผ่านมาครบสองปีแล้ว  โดยในปีแรก กิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งที่ ๑ – ๔ เป็นการเริ่มปูพื้นให้นักเรียนเข้าใจถึงความจำเป็นในการมาฝึก ปฏิบัติธรรม แนะนำให้รู้จักกิเลส ซึ่งทางคุณครูเรียกว่า “ผี” ๓ ตัว โดยจะมีพระเอก...

โครงการธรรมะเพื่อครอบครัว ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งสติ ครั้งที่ ๗

โครงการธรรมะเพื่อครอบครัว ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งสติ ครั้งที่ ๗

โครงการธรรมะเพื่อครอบครัว ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งสติ ครั้งที่ ๗ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส (ข้างสวนรถไฟ) สำหรับน้องๆ ที่ได้ทำการยืนยันเข้าร่วมโครงการฯ สามารถตรวจดูรายชื่อและการแบ่งกลุ่มกิจกรรมได้ที่ลิ้งค์นี้นะคะ https://drive.google.com/file/d/0B29BKQX7Rvz0ZWZCWnVZS1VETDA/view?usp=sharing หากมีเหตุให้เข้าร่วมไม่ได้ กรุณาแจ้งอย่างช้า 3 วันก่อนวันงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านอื่นๆ ในรายชื่อสำรองต่อไป พร้อมกันนี้ทางทีมงานได้แนบแผนที่ทางมาหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ มาให้ด้วยค่ะ ในกรณีหลงทาง กรุณาโทรหา คุณหมวย ๐๘๙ ๔๗๘ ๕๕๐๕ หรือ ครูโชค ๐๘๑ ๘๐๕ ๕๘๘๙ / ๐๘๐ ๐๕๖...