โครงการธรรมะเพื่อครอบครัว ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งสติ ครั้งที่ ๗

ขอขอบคุณท่านผู้ปกครอง นักเรียนและทีมงานจิตอาสาทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกท่าน ในโครงการธรรมะเพื่อครอบครัว “ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งสติและปัญญา ครั้งที่ ๗”  กิจกรรมดีๆ อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับท่านผู้ปกครองในวันหยุดสุดสัปดาห์ ที่ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆ จะได้รับสาระ ความอิ่มกายและความสุขใจ พกพากลับบ้านกันนะคะ

               เนื้อหาการสอนในโครงการปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งสติฯ ผ่านมาครบสองปีแล้ว  โดยในปีแรก กิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งที่ ๑ ๔ เป็นการเริ่มปูพื้นให้นักเรียนเข้าใจถึงความจำเป็นในการมาฝึก ปฏิบัติธรรม แนะนำให้รู้จักกิเลส ซึ่งทางคุณครูเรียกว่า ผี๓ ตัว โดยจะมีพระเอก คือ สติที่จะช่วยจับผี สิ่งที่เน้นย้ำตลอดในช่วงปีแรก คือการปล่อยใจไปตามอารมณ์ถือเป็นการป้อนอาหาร ให้ผี ขณะที่การฝึกรู้สึกตัวบ่อยๆ เป็นการป้อนอาหารอาหารให้สติ เราจึงจำเป็นต้องมาฉีดวัคซีน เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับชีวิตบ่อยๆ ด้วยการมาฝึกปฎิบัติธรรม และฟังธรรมจากครูบาอาจารย์

               นอกจากการเน้นย้ำเรื่อง สติ สมาธิ ทุกครั้งแล้ว ในแต่ละครั้งก็จะมีการแทรกหลักที่ถือว่าเป็นหัวใจ พระพุทธศาสนา คือ โอวาทปาติโมกข์ สรุปสั้นๆ คือ ละชั่ว ทำดี และทำจิตให้ผ่องใส โดย กิจกรรมครั้งที่ ๕ ได้เน้นสอนเรื่องการทำจิตให้ผ่องใส ผ่านการภาวนา โดยพระอาจารย์พยายามอธิบายเกี่ยวกับการทำงานของขันธ์ห้า  และ ครั้งที่ ๖ ก็เป็นการสอนเรื่องของการละชั่ว ไม่ทำบาป หรือศีลห้า จนถึงงานเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งที่ ๗ และถือเป็นครั้งสุดท้ายของปี ก็จบลงที่ การทำดี ทำได้เลย ไม่ต้องเดี๋ยว

                การจัดกิจกรรมในแต่ละรอบ ถือว่าเป็นการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันทั้งนักเรียน ผู้ปกครองและทีมจิตอาสา นักเรียนวัย ๗-๑๒ ขวบยังเป็นวัยที่จดจำคำสอนได้ง่าย และคุณครูที่ดีที่สุดคือคุณพ่อคุณแม่ และจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆอย่างที่สุดหากท่านผู้ปกครอง สามารถนำสิ่งที่พระอาจารย์สอนในห้องไปย้ำๆ กับบุตรหลาน ดังที่ได้สรุปบทเรียนในห้องในแต่ ครั้งพร้อมการส่งอีเมล์เพื่อทบทวน หลังจบกิจกรรมทุกครั้ง ตัวอย่างกิจกรรมง่ายๆ ในรอบนี้ เช่น

  • การฝึกสติและสมาธิ ผ่าน การขยับมือ ๑๔ จังหวะ (หลวงพ่อเทียน) ดังที่น้อง นะ จ๊ะ ศิษย์เก่าและอาสาสมัครรุ่นจิ๋ว มาทบทวนหน้าเวที  หรือ การตบมือ ๔ ๖ หรือ ๘ จังหวะ หลังพักทานอาหารว่าง

 

  “ให้รู้สึกมือที่ขยับ อย่าทำเพลินด้วยความเคยชิน

  •  ห้าคำนำสุข: สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ ไม่เป็นไร เห็นด้วยครับ/ค่ะ
  • ทำดี ทำได้เลย ไม่ต้องเดี๋ยว ไม่มีสตางค์ก็ทำดี ทำบุญได้ เช่น เกมส์ปะแป้งหน้าผ่อง นักเรียนหลายท่านมากล่าวถึงความดีที่ทำ เช่น ช่วยติวให้เพื่อน ช่วยล้างจาน กวาดบ้าน  รวมทั้งตัวอย่างอีกมากมายที่พระอาจารย์ยกมา เช่น Nothing but Net  เป็นต้น หากทุกครั้งที่นักเรียนทำดี การให้กำลังใจจากคนรอบข้างเป็นสิ่งสำคัญ
  •  คำคมหลากหลายที่พระอาจารย์เน้นย้ำเสมอ เป็นคาถาที่ควรท่องให้ขึ้นใจ และ ถ้าเข้าถึงใจ เมื่อไหร่ ก็ถือเป็นวัคซีนที่ชะงักนัก อาทิเช่น

 

 

หน้าที่เป็นเรื่องภายนอก

การปล่อยวางเป็นเรื่องภายใน

มีปัญหาต้องแก้ไข

แก้ได้หรือไม่ได้ ใจต้องปล่อยวาง

 

เดิมใจไม่มีเรื่อง คนโง่หามาเอง

 

อนึ่ง หากมีกิจกรรมใดๆ ในครั้งต่อๆ ไป ทีมงานจะแจ้งข่าวผ่านช่องทางอีเมล์ และ Facebook: phraprasong เช่นเดิม  เพื่อความต่อเนื่องในการเรียนรู้ นอกเหนือจากนี้ ยังมีกิจกรรมธรรมะเพื่อเยาวชนและครอบครัว จัดขึ้นอีกมากมายหลายแห่ง ท่านผู้ปกครองสามารถนำนักเรียนไปต่อยอดความรู้ได้ อาทิเช่น

    • http://bia.or.th/ กิจกรรม ๑ วันเต็ม ชวนกันมา Like ธรรมกับ กลุ่มเพลินธรรมนำปัญญา ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส (อาทิตย์ที่ ๓ ของเดือนมีนาคม พฤษภาคม สิงหาคม ตุลาคม และ ธันวาคม ๒๕๕๗
    • ค่ายจิตสดใส วัยบริสุทธ์ด้วยพุทธปัญญา ค่าย ๓-๕ วันทุกปิดเทอม
    • http://www.thaiplumvillage.org/ หมู่บ้านพลัม

 

 

ขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งค่ะ/ครับ

ทีมธรรมะกลับตาลปัตร

You may also like...