พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ

โครงการธรรมะเพื่อครอบครัว ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งสติ ครั้งที่ ๗

โครงการธรรมะเพื่อครอบครัว ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งสติ ครั้งที่ ๗

ขอขอบคุณท่านผู้ปกครอง นักเรียนและทีมงานจิตอาสาทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกท่าน ในโครงการธรรมะเพื่อครอบครัว “ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งสติและปัญญา ครั้งที่ ๗”  กิจกรรมดีๆ อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับท่านผู้ปกครองในวันหยุดสุดสัปดาห์ ที่ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆ จะได้รับสาระ ความอิ่มกายและความสุขใจ พกพากลับบ้านกันนะคะ                เนื้อหาการสอนในโครงการปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งสติฯ ผ่านมาครบสองปีแล้ว  โดยในปีแรก กิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งที่ ๑ – ๔ เป็นการเริ่มปูพื้นให้นักเรียนเข้าใจถึงความจำเป็นในการมาฝึก ปฏิบัติธรรม แนะนำให้รู้จักกิเลส ซึ่งทางคุณครูเรียกว่า “ผี” ๓ ตัว โดยจะมีพระเอก...

Under Construction

Under Construction

ขณะนี้ อยู่ระหว่างการปรับปรุง website พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ ท่านสามารถติดตามข่าวสารผ่านทาง facebook phraprasong